Help! Ik maak een Groep 8 Musical

Voor wie?

Groepsleerkrachten binnen het basisonderwijs die getraind willen worden in het maken van een musical en eventueel inhoudelijke ondersteuning wensen gedurende de repetities.

Doel en Resultaat

Kennis en vaardigheden m.b.t. het regisseren van een musical zijn toegenomen. Gestructureerd, doeltreffend en doelmatig kan zelfstandig een leuke groep 8 musical worden gemaakt.

Aanpak en Werkvormen

Training en eventueel aanvullende coaching en intervisie. Tijdens de training komen onderwerpen, zoals regieaanwijzingen, vormgeving, materiaalkeuze en planning aan bod. Gedurende coaching en intervisiegesprekken worden op gestructureerde wijze praktijksituaties behandeld.

Programma

De training bestaat uit een theoretisch gedeelte over het regisseren van voorstellingen, praktische oefeningen en een evaluatie. Het programma van aanvullende coaching en intervisiegesprekken wordt in overleg bepaald.

Duur en Locatie

De training duurt 4 uur. Coaching en intervisie duurt ten minste 1 uur per sessie. Training, coaching en inervisie kan in onze trainingsruimte, maar ook op een externe locatie, plaatsvinden.


De vorm en inhoud gelden onder voorbehoud van typefouten of nog niet op deze site doorgevoerde wijzigingen.
Acteerstudio Kids
Lesblok 1 (14 lessen)
11 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio Junior
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio (jong) volwassenen
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen