Acteerlessen - Individuele Coaching

Voor wie?
Jongeren vanaf 8 jaar, amateurs en (semi)professionele acteurs.

Doel en Resultaat
Ten aanzien van het persoonlijke leerdoel is inspiratie opgedaan en zijn kennis en vaardigheden maximaal opgefrist of vergroot.

Aanpak en Werkvormen
Individuele coaching, intervisie en eventueel werkplekbezoeken. Gedurende een serie gesprekken en oefeningen, waarbij o.a. op gestructureerde wijze praktijksituaties worden behandeld, komen afhankelijk van het leerdoel onderwerpen, zoals improvisatie, inleving, tekstzegging, mimiek en groot- en klein spel aan bod.

Programma
Het lesprogramma wordt a.d.h.v. een kennismakingsgesprek, waarin o.a. het leerdoel en kennis- en vaardigheidsniveau wordt vastgesteld, opgesteld en kan betrekking hebben op bijvoorbeeld de basisvaardigheden van spel, speltechniek, camera-acteren, fysiek spel, auditeren of het overwinnen van faalangst.

Duur en Locatie
De totale duur en de trainingslocatie(s) worden bepaald aan de hand van het leerdoel en het lesprogramma. Elke afzonderlijke sessie op onze eigen locatie duurt ten minste 1 uur en op een andere locatie ten minste 1,5 uur.

Tarieven
•   Coach ca. €72,- (< 21 jr) en ca. €86,- (> 20 jr) pu, incl. BTW
•   Sr Coach ca. €94,- (< 21 jr) en ca. €112,- (> 20 jr) pu, incl. BTW

Alle prijzen zijn exclusief eventuele toeslagen, huurkosten, reiskosten en verblijfskosten. De vorm, inhoud en prijzen gelden onder voorbehoud van typefouten of nog niet op deze site doorgevoerde wijzigingen.
Lesgeven is gruwelijk eng
Inspiratie leerkrachten kinderboekenweek
25 september 2017
Zevenhuizen
Theatermaken
Als de leraren staken
5 oktober 2017
Zevenhuizen
Masterclass "Jij kan het ook!"
Inspiratie voor dramalessen
4 november 2017
Zevenhuizen