Acteerlessen - Individuele Coaching

Voor wie?
Jongeren vanaf 8 jaar, amateurs en (semi)professionele acteurs.

Doel en Resultaat
Ten aanzien van het persoonlijke leerdoel is inspiratie opgedaan en zijn kennis en vaardigheden maximaal opgefrist of vergroot.

Aanpak en Werkvormen
Individuele coaching, intervisie en eventueel werkplekbezoeken. Gedurende een serie gesprekken en oefeningen, waarbij o.a. op gestructureerde wijze praktijksituaties worden behandeld, komen afhankelijk van het leerdoel onderwerpen, zoals improvisatie, inleving, tekstzegging, mimiek en groot- en klein spel aan bod.

Programma
Het lesprogramma wordt a.d.h.v. een kennismakingsgesprek, waarin o.a. het leerdoel en kennis- en vaardigheidsniveau wordt vastgesteld, opgesteld en kan betrekking hebben op bijvoorbeeld de basisvaardigheden van spel, speltechniek, camera-acteren, fysiek spel, auditeren of het overwinnen van faalangst.

Duur en Locatie
De totale duur en de trainingslocatie(s) worden bepaald aan de hand van het leerdoel en het lesprogramma. Elke afzonderlijke sessie op onze eigen locatie duurt ten minste 1 uur en op een andere locatie ten minste 1,5 uur.

Tarieven
•   Coach ca. €72,- (< 21 jr) en ca. €86,- (> 20 jr) pu, incl. BTW
•   Sr Coach ca. €94,- (< 21 jr) en ca. €112,- (> 20 jr) pu, incl. BTW

Alle prijzen zijn exclusief eventuele toeslagen, huurkosten, reiskosten en verblijfskosten. De vorm, inhoud en prijzen gelden onder voorbehoud van typefouten of nog niet op deze site doorgevoerde wijzigingen.
Acteerstudio Kids
Lesblok 1 (14 lessen)
11 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio Junior
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio (jong) volwassenen
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen